i
L
a
m
p

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  1. Съгласявам се с Общите условия за използване на инсектицидни-лампи.comописани ТУК.
  2. Съгласявам се личните ми данни да бъдат обработвани за целите на функционирането на електронен магазин инсектицидни-лампи.com, включително за създаване на профил, неговото управление, поръчки на стоки и изпълнение на поръчките.
  3. Желая да бъда уведомяван/а за провеждане на маркетингови и рекламни активности и съм съгласен/на личните ми данни да бъдат събирани с цел комуникация.
  4. Декларирам, че съм запознат/а с Декларация за поверителност (Уведомление за поверително третиране на лични данни) на „Евро Пест” ЕООД, публикуванаописани ТУК.
  5. Декларирам, че имам навършени 18 години, както и че не съм поставен/а под запрещение, при което да имам назначен настойник или попечител.
  6. Декларирам, че ми е известно, че мога да оттегля изцяло или частично съгласието си за събиране, обработка и съхранение на личните ми данни или за целите за които се извършват същите по всяко време.
  7. Декларирам, че ми е известно, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на действията на „Евро Пест”, основани на даденото сега съгласие.


Добавихте продукт!

Можете да продължите пазаруването си или да направите поръчка
Общата сума до тук е:  лв

Продължавам
Завърши поръчка